Sanacja, czyli od układu do układu

Przedsiębiorstwa znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej, wymagające pogłębionych metod naprawczych, mogą skorzystać z postępowania sanacyjnego. Jest ono najbardziej zaawansowanym i rozciągniętym w czasie modelem restrukturyzacyjnym, dzięki czemu umożliw...
Sprzedaż przez internet

Sprzedawca,  zgodnie z ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług w miejscu  sprzedaży detalicznej i świadczenia usług, ma obowiązek uwidaczniać cenę  oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, który nie  będzie budził wątpliwości oraz który umożliw...
Wspólne cechy postępowań restrukturyzacyjnych

Przekazujemy Państwu kolejną część przewodnika dla przedsiębiorców po obszarze prawa restrukturyzacyjnego, które zostało wprowadzone w życie z początkiem 2016 roku. Niniejsza publikacja ma na celu zaprezentowanie wspólnego mianownika dla wszystkich modeli restrukturyzacy...
Restrukturyzacja to nie upadłość, czyli nowa szansa dla dłużników

Kłopoty w firmie? W zeszłym roku wycofał się duży kontrahent, przez co straciliśmy znaczną część przychodów, koszty wygenerowane na współpracy przekroczyły nieoczekiwanie nawet najgorsze założenia, a odbudowa pozycji rynkowej nie idzie zgodnie z planem? Jednocześnie inna...
Uwaga na toksyczne aneksy. Spór sądowy o polisolokatę można wygrać

Ostatnie decyzje Prezesa UOKiK nałożyły na ubezpieczycieli obowiązek zaoferowania swoim klientom znacznego obniżenia opłat likwidacyjnych i od wykupu lub odpowiedniego podniesienia wartości wykupu w tzw. umowach polisolokat. Z ubezpieczycielami można jednak wygrać sądzie...
Sanacja, czyli od układu do układu

Przedsiębiorstwa znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej, wymagające pogłębionych metod naprawczych, mogą skorzystać z postępowania sanacyjnego. Jest ono najbardziej zaawansowanym i rozciągniętym w czasie modelem restrukturyzacyjnym, dzięki czemu umożliw...
Sprzedaż przez internet

Sprzedawca,  zgodnie z ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług w miejscu  sprzedaży detalicznej i świadczenia usług, ma obowiązek uwidaczniać cenę  oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, który nie  będzie budził wątpliwości oraz który umożliw...
Wspólne cechy postępowań restrukturyzacyjnych

Przekazujemy Państwu kolejną część przewodnika dla przedsiębiorców po obszarze prawa restrukturyzacyjnego, które zostało wprowadzone w życie z początkiem 2016 roku. Niniejsza publikacja ma na celu zaprezentowanie wspólnego mianownika dla wszystkich modeli restrukturyzacy...
Restrukturyzacja to nie upadłość, czyli nowa szansa dla dłużników

Kłopoty w firmie? W zeszłym roku wycofał się duży kontrahent, przez co straciliśmy znaczną część przychodów, koszty wygenerowane na współpracy przekroczyły nieoczekiwanie nawet najgorsze założenia, a odbudowa pozycji rynkowej nie idzie zgodnie z planem? Jednocześnie inna...