Lider rynku suplementów ukarany za kryptoreklamę w mediach społecznościowych – kluczowe wnioski z decyzji Prezesa UOKiK ​

Niespełna rok po opublikowaniu „Rekomendacji Prezesa UOKiK dotyczących oznaczania treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych”[endnoteRef:1] i po licznych działaniach w ramach kampanii #OznaczamReklamy, Prezes UOKIK wymierzył pierwsze kary za krypto...
Popularność Barbie nowym sposobem na wyłudzenia

Lalka Barbie, kiedyś symbol dzieciństwa każdej dziewczynki, marzenie i ulubiona zabawka, dzięki adaptacji filmowej przygód ożywionej bohaterki koncernu Mattel przeżywa drugą falę popularności. Film zdobywa szturmem box office na całym świecie, kobiety szturmem ubrane na ...
Fotowoltaika i umowy pełne pułapek – Prezes UOKiK nałożył gigantyczną karę za stosowanie klauzul naruszających prawa konsumentów

Prezes UOKiK nałożył 12,5 miliona złotych kary dla spółki BO Energy za wymuszanie niekorzystnych dla konsumentów warunków. W umowach, urząd, ujawnił 12 niedozwolonych klauzul, wpływających negatywnie na prawa konsumenta. Spółka BO Energy (wcześniej FG Energy) z Krakowa s...
Wykluczenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Ustawodawca w art. 266 kodeksu spółek handlowych przewidział możliwość żądania wyłączenia wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykluczyć wspólnika ze spółki można jedynie na podstawie orzeczenia sądu oraz w związku z wystąpieniem po jego stronie ważnych ...
Satyra a naruszenie dóbr osobistych konkretnej osoby ​

W ostatnim czasie głośno zrobiło się na temat sporu celebrytki Caroline Derpieński z artystką Katarzyną Nosowską. Sprawa ta wywiązała się w związku z udziałem Katarzyny Nosowskiej w reklamie napoju sojowego znanej marki - w związku z kreacją piosenkarki w tejże reklamie,...
Co zrobić gdy mamy do czynienia z nieuczciwym deweloperem? Czy możemy zwrócić się o pomoc do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta?

W praktyce często dochodzi to takich sytuacji, że deweloper nie zawsze spełnił to, co klientowi obiecał. Zdarza się, że zapisy umowy różnią się od faktów, deweloper nie reaguje na uwagi nabywców albo okazuje się, że deweloper świadomie zataił część informacji przed nabyw...
Obowiązki „operatorów cyfrowych” w myśl implementacji dyrektywy DAC 7 w polskim porządku prawnym

1 maja 2023 roku, w Polsce, weszła w życie Dyrektywa Rady 2021/514 z 22 marca 2021 roku, szerzej kojarzona jako Dyrektywa DAC7. Nowe przepisy, które implementuje, mają przysłużyć się państwom członkowskim Unii Europejskiej jako instrument do pozyskiwania informacji na t...
Prawo dostępu wspólnika do dokumentów spółki z o.o.

Wspólnikowi w związku z posiadaniem udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, niezależnie od ilości posiadanych udziałów przysługuje tzw. prawo kontroli (zob. (zob. wyrok SA w Krakowie z 23.08.2012 r., I ACa 715/12, LEX nr 1236718). Jest to prawo kontrolno-infor...
Satyra zjawiska a naruszenie dóbr osobistych konkretnej osoby ​

Nie ulega wątpliwości, że przytoczenie okoliczności czy cech umożliwiających identyfikację konkretnej osoby może wywołać u odbiorców skojarzenie z daną osobą bez wskazania takich konkretnych danych osobowych. Dobra osobiste człowieka, jako dobra indywidualne, nierozerwal...
Obowiązek publikacji informacji w rejestrze spółek cywilnych. Spółka cywilna na nowych zasadach?

Projekt zmiany ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 września 2022 roku, który ma m.in. wprowadzić obowiązek publikacji informacji w rejestrze spółek c...
Lider rynku suplementów ukarany za kryptoreklamę w mediach społecznościowych – kluczowe wnioski z decyzji Prezesa UOKiK ​

Niespełna rok po opublikowaniu „Rekomendacji Prezesa UOKiK dotyczących oznaczania treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych”[endnoteRef:1] i po licznych działaniach w ramach kampanii #OznaczamReklamy, Prezes UOKIK wymierzył pierwsze kary za krypto...
Popularność Barbie nowym sposobem na wyłudzenia

Lalka Barbie, kiedyś symbol dzieciństwa każdej dziewczynki, marzenie i ulubiona zabawka, dzięki adaptacji filmowej przygód ożywionej bohaterki koncernu Mattel przeżywa drugą falę popularności. Film zdobywa szturmem box office na całym świecie, kobiety szturmem ubrane na ...
Fotowoltaika i umowy pełne pułapek – Prezes UOKiK nałożył gigantyczną karę za stosowanie klauzul naruszających prawa konsumentów

Prezes UOKiK nałożył 12,5 miliona złotych kary dla spółki BO Energy za wymuszanie niekorzystnych dla konsumentów warunków. W umowach, urząd, ujawnił 12 niedozwolonych klauzul, wpływających negatywnie na prawa konsumenta. Spółka BO Energy (wcześniej FG Energy) z Krakowa s...
Wykluczenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Ustawodawca w art. 266 kodeksu spółek handlowych przewidział możliwość żądania wyłączenia wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykluczyć wspólnika ze spółki można jedynie na podstawie orzeczenia sądu oraz w związku z wystąpieniem po jego stronie ważnych ...
Satyra a naruszenie dóbr osobistych konkretnej osoby ​

W ostatnim czasie głośno zrobiło się na temat sporu celebrytki Caroline Derpieński z artystką Katarzyną Nosowską. Sprawa ta wywiązała się w związku z udziałem Katarzyny Nosowskiej w reklamie napoju sojowego znanej marki - w związku z kreacją piosenkarki w tejże reklamie,...
Co zrobić gdy mamy do czynienia z nieuczciwym deweloperem? Czy możemy zwrócić się o pomoc do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta?

W praktyce często dochodzi to takich sytuacji, że deweloper nie zawsze spełnił to, co klientowi obiecał. Zdarza się, że zapisy umowy różnią się od faktów, deweloper nie reaguje na uwagi nabywców albo okazuje się, że deweloper świadomie zataił część informacji przed nabyw...
Obowiązki „operatorów cyfrowych” w myśl implementacji dyrektywy DAC 7 w polskim porządku prawnym

1 maja 2023 roku, w Polsce, weszła w życie Dyrektywa Rady 2021/514 z 22 marca 2021 roku, szerzej kojarzona jako Dyrektywa DAC7. Nowe przepisy, które implementuje, mają przysłużyć się państwom członkowskim Unii Europejskiej jako instrument do pozyskiwania informacji na t...
Prawo dostępu wspólnika do dokumentów spółki z o.o.

Wspólnikowi w związku z posiadaniem udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, niezależnie od ilości posiadanych udziałów przysługuje tzw. prawo kontroli (zob. (zob. wyrok SA w Krakowie z 23.08.2012 r., I ACa 715/12, LEX nr 1236718). Jest to prawo kontrolno-infor...
Satyra zjawiska a naruszenie dóbr osobistych konkretnej osoby ​

Nie ulega wątpliwości, że przytoczenie okoliczności czy cech umożliwiających identyfikację konkretnej osoby może wywołać u odbiorców skojarzenie z daną osobą bez wskazania takich konkretnych danych osobowych. Dobra osobiste człowieka, jako dobra indywidualne, nierozerwal...
1
2
3
4
5
6
7