Notarialny nakaz zapłaty - nowe narzędzie dochodzenia roszczeń

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje powierzenie wykonywania czynności z zakresu ochrony prawnej notariuszom. W opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie i niektórych innych ustaw, Ministerstwo proponuje ...
Nowelizacja kodeksu spółek handlowych

Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki doprowadził do faktycznego istnienia w obrocie prawnym wielopoziomowych struktur współpracujących ze sobą podmiotów – holdingów. W polskim prawie brak było jednak do tej pory szczegółowych regulacji tej materii. Ten stan rzeczy zmien...
Mediacja i zawezwanie do próby ugodowej - ważne zmiany

W dniu 30 czerwca 2022 roku wchodzą w życie istotne dla wszystkich zmiany dotyczące wpływu mediacji oraz zawezwania do próby ugodowej na bieg terminu przedawnienia. Dotychczas zgodnie z art. 123 § 1 pkt 3 k.c. bieg terminu przedawnienia ulegał przerwaniu wskutek wszczęci...
Sąd Apelacyjny przyznał rację UOKiK. Co powiedział o reklamie suplementu diety? - komentarz eksperta

W 2017 r. głośno było o decyzji dotyczącej reklamy suplementów diety na zatoki, zwłaszcza z powodu wysokości nałożonej kary na Aflofarm Farmacja (prawie 26 mln PLN) (decyzja z dnia 12 października 2017 roku, nr DOIK 5/2017.). Emisja reklam miała miejsce w 2015 r...
Zmiany w zakresie okoliczności łagodzących w wyroku karnym

Na kanwie wydanego ostatnio wyroku skazującego Beatę Kozidrak oraz jego kontrowersyjnego – dla niektórych – uzasadnienia, nie sposób nie wspomnieć o projektowanych zmianach w zakresie dyrektyw wymiaru kary, w szczególności w zakresie wskazania w przepisach katalogów (ot...
Zmiana w kpk - senacki projekt zmiany w ustawie

W dniu 28 kwietnia 2022 roku Senat RP podjął uchwałę o przekazaniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie kodeksu postępowania karnego. Proponowana przez Senat zmiana regulacji ustawowej choć jest skromna, to ma zasadnicze znaczenie dla apelacji wnoszonych w sprawach karnyc...
Czy dorobek artystyczny Beaty Kozidrak mógł wpłynąć na wymiar kary? - okoliczności łagodzące w wyroku karnym

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie w dniu 4 maja 2022 roku skazał Beatę Kozidrak za popełnienie czynu z art. 178a § 1 k.k., czyli za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Duże poruszenie na rozmaitych forach internetowych oraz e mediach społecznościow...
Konsekwencje Maga Foods po wpisaniu spółki na listę sankcyjną - komentarz mec. Anny Zabielskiej

Produkowane przez spółkę towary, takie jak sałatki, soki i dania gotowe, niewątpliwie mieszczą się w definicji zasobów gospodarczych, o których mowa w decyzji. Od chwili nałożenia sankcji spółka nie będzie mogła sprzedawać swoich produktów, gdyż potencjalne transakcje wp...
Continuous Delivery – Problemy prawne

Społeczeństwo cyfrowe i wymagania klientów stawiają programistów przed nowymi wyzwaniami i oczekiwaniami. Rosną one wraz z powiększeniem obszarów życia społecznego i gospodarczego objętych procesem cyfryzacji i automatyzacji. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi praktyka ...
Rewolucyjne zmiany w prawie patentowym Unii Europejskiej

Pod koniec bieżącego roku spodziewany jest start całkowicie nowego systemu ochrony patentowej Unii Europejskiej. Projekt, którego początki sięgają lat 70-tych ubiegłego wieku, wprowadza pierwszy na świecie mechanizm udzielania patentu wywołującego jednolity i niepodzieln...
Notarialny nakaz zapłaty - nowe narzędzie dochodzenia roszczeń

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje powierzenie wykonywania czynności z zakresu ochrony prawnej notariuszom. W opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie i niektórych innych ustaw, Ministerstwo proponuje ...
Nowelizacja kodeksu spółek handlowych

Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki doprowadził do faktycznego istnienia w obrocie prawnym wielopoziomowych struktur współpracujących ze sobą podmiotów – holdingów. W polskim prawie brak było jednak do tej pory szczegółowych regulacji tej materii. Ten stan rzeczy zmien...
Mediacja i zawezwanie do próby ugodowej - ważne zmiany

W dniu 30 czerwca 2022 roku wchodzą w życie istotne dla wszystkich zmiany dotyczące wpływu mediacji oraz zawezwania do próby ugodowej na bieg terminu przedawnienia. Dotychczas zgodnie z art. 123 § 1 pkt 3 k.c. bieg terminu przedawnienia ulegał przerwaniu wskutek wszczęci...
Sąd Apelacyjny przyznał rację UOKiK. Co powiedział o reklamie suplementu diety? - komentarz eksperta

W 2017 r. głośno było o decyzji dotyczącej reklamy suplementów diety na zatoki, zwłaszcza z powodu wysokości nałożonej kary na Aflofarm Farmacja (prawie 26 mln PLN) (decyzja z dnia 12 października 2017 roku, nr DOIK 5/2017.). Emisja reklam miała miejsce w 2015 r...
Zmiany w zakresie okoliczności łagodzących w wyroku karnym

Na kanwie wydanego ostatnio wyroku skazującego Beatę Kozidrak oraz jego kontrowersyjnego – dla niektórych – uzasadnienia, nie sposób nie wspomnieć o projektowanych zmianach w zakresie dyrektyw wymiaru kary, w szczególności w zakresie wskazania w przepisach katalogów (ot...
Zmiana w kpk - senacki projekt zmiany w ustawie

W dniu 28 kwietnia 2022 roku Senat RP podjął uchwałę o przekazaniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie kodeksu postępowania karnego. Proponowana przez Senat zmiana regulacji ustawowej choć jest skromna, to ma zasadnicze znaczenie dla apelacji wnoszonych w sprawach karnyc...
Czy dorobek artystyczny Beaty Kozidrak mógł wpłynąć na wymiar kary? - okoliczności łagodzące w wyroku karnym

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie w dniu 4 maja 2022 roku skazał Beatę Kozidrak za popełnienie czynu z art. 178a § 1 k.k., czyli za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Duże poruszenie na rozmaitych forach internetowych oraz e mediach społecznościow...
Konsekwencje Maga Foods po wpisaniu spółki na listę sankcyjną - komentarz mec. Anny Zabielskiej

Produkowane przez spółkę towary, takie jak sałatki, soki i dania gotowe, niewątpliwie mieszczą się w definicji zasobów gospodarczych, o których mowa w decyzji. Od chwili nałożenia sankcji spółka nie będzie mogła sprzedawać swoich produktów, gdyż potencjalne transakcje wp...
Continuous Delivery – Problemy prawne

Społeczeństwo cyfrowe i wymagania klientów stawiają programistów przed nowymi wyzwaniami i oczekiwaniami. Rosną one wraz z powiększeniem obszarów życia społecznego i gospodarczego objętych procesem cyfryzacji i automatyzacji. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi praktyka ...
4
5
6
7
8
9
10