Uwaga na toksyczne aneksy. Spór sądowy o polisolokatę można wygrać