• Współpraca w sprawach karnych ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi
  • Odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
  • Reklama piwa i wina bezalkoholowego - nie dla małoletnich?
Współpraca w sprawach karnych ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi
Odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
Reklama piwa i wina bezalkoholowego - nie dla małoletnich?
Współpraca w sprawach karnych ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

W dniu 4 stycznia 2023 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o współpracy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Abu Dhabi dnia 22 września 2022 roku (druk sejmowy nr 2915). Projekt us...
Odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Odszkodowanie w przypadku niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania ma na celu naprawienie szkody osobie pozbawionej wolności. Regulacje w tym zakresie pochodzą również z przepisów prawa międzynarodowego. Zgodnie z art. 9 ust. 5 Międzynarodowego Paktu Praw O...
Reklama piwa i wina bezalkoholowego - nie dla małoletnich?

Wraz ze wzrostem popularności „bezalkoholowych” wersji piwa i wina, rośnie liczba reklam takich napojów – zarówno w telewizji, Internecie (w tym social mediach), jak i radiu czy prasie. Choć w „bezalkoholowym” piwie i winie może znaleźć się alkohol, czym producenci nieko...
Prace rządowe nad całkowitym wyeliminowaniem instytucji użytkowania wieczystego z polskiego porządku prawnego

Projekt ustawy zakłada, że również przedsiębiorcy będą uprawnieni do nabycia prawa własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Jes...
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Dnia 25 listopada 2022 r. na stronie internetowej Senatu RP został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. Dotyczy nowelizacji m. in. bardzo istotnego z punktu widzenia zatrzymanych art. 245 Kodeksu karnego, regulującego prawo tych osó...
Reklama piwa i wina bezalkoholowego w social mediach – czy ma jakieś ograniczenia?

Od kilku lat sklepowe półki zapełniają się coraz większą ilością bezalkoholowych piw i win – obie kategorie notują dwucyfrowe wzrosty sprzedaży rok do roku (1). Za popytem goni zaś reklama – mająca przyciągnąć konsumenta do zakupu produktu konkretnej marki. Zarówno w prz...
Fundacje rodzinne szansą na stabilność dla rodzinnych biznesów

Trwają prace nad projektem ustawy o fundacji rodzinnej, która ma zapewnić stabilności prowadzenia rodzinnych biznesów na przestrzeni kilku pokoleń, zgodnie z wolą założyciela firmy, poprzez ułatwienie procesu sukcesji przedsiębiorstw. Problematyki sukcesji przedsiębiorst...
Tarcza Prawna - Jakie zmiany nas czekają?

Dnia 10 listopada br. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, zwana też tarczą prawną. Wskazana ustawa wprowadziła zmiany do ustawy – Prawo zamówień pub...
Wino bezalkoholowe – czy można je reklamować?

W związku ze wzrostem świadomości społeczeństwa na temat zdrowia, na polskim rynku pojawia się coraz więcej ofert napojów bezalkoholowych – w ostatnim artykule wskazano, że najpopularniejszym wariantem „zero” są obecnie piwa bezalkoholowe. W ślad za nimi coraz bardziej p...
Cofnięcie zezwolenia dla przedsiębiorstwa windykacyjnego i jego skutki

Zgodnie z projektowaną ustawą o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora, minister właściwy do spraw gospodarki będzie wydawał, odmawiał wydania, zawieszał i cofał – w drodze decyzji – zezwolenie na prowadzenie działalności windykacyjnej.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi artykułami?

Zapraszamy do subskrypcji!
Press Kit

Kancelaria Chałas i Wspólnicy


Witamy w biurze prasowym Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami prasowymi, przygotowanymi przez doświadczonych pracowników naszej Kancelarii!
 
W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji!