• Ochrona konsumentów a manipulacyjne strategie w interfejsach bankomatów
  • Co zmieniło się w crowdfundingu po 10 listopada 2023 roku?
  • Zmiany w postępowaniu upadłościowym dla małych firm
Ochrona konsumentów a manipulacyjne strategie w interfejsach bankomatów
Co zmieniło się w crowdfundingu po 10 listopada 2023 roku?
Zmiany w postępowaniu upadłościowym dla małych firm
Ochrona konsumentów a manipulacyjne strategie w interfejsach bankomatów

Ostatnie zmiany w interfejsie bankomatów firmy Euronet wywołały falę niepokoju wśród użytkowników i zwróciły uwagę na ewentualne praktyki wprowadzające w błąd oraz dodatkowe opłaty związane ze sprawdzaniem salda rachunku. Nowy układ opcji transakcyjnych na ekranie bankom...
Co zmieniło się w crowdfundingu po 10 listopada 2023 roku?

Crowdfunding jest to model alternatywnego finansowania przedsiębiorstw typu start-up oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), opierający się zazwyczaj na niewielkich inwestycjach. Istnieje kilka rodzaju crowdfundingu: crowdfunding donacyjny (np. siepomoga.pl), crowd...
Zmiany w postępowaniu upadłościowym dla małych firm

Unia Europejska pracuje nad projektem dyrektywy przewidującej, że wniosku o ogłoszenie upadłości mikroprzedsiębiorcy nie będzie można oddalić w sytuacji, gdy dłużnika nie będzie stać na koszty postępowania.
Outsourcing działu prawnego. Potencjalne korzyści dla przedsiębiorcy (Q&A).

Dynamiczne i nieprzewidywalne zmiany rynkowe, wzrost inflacji, czy wpływ pandemii wymuszają na przedsiębiorcach konieczność nieustannego dostosowywania swoich strategii do zmieniających się realiów. W obliczu takich wyzwań, wiele firm zwraca uwagę na konieczność zapewnie...
Działalność w Internecie a obowiązujące prawo ​

Prowadząc działalność w mediach społecznościowych należy liczyć się z przepisami prawa regulującymi taką działalność także poza Internetem. Przekonują się o tym boleśnie kolejni influencerzy, którym Prokuratura stawia zarzuty dotyczące nielegalnej reklamy, a także ci, kt...
Odpowiedzialność za produkty wadliwe – zmiany w dyrektywie unijnej

Nowa wersja przepisów dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe (w polskim prawie - za produkty niebezpieczne) ma przede wszystkim zwiększyć odpowiedzialność biznesu i dbałość o to, by produkt pojawiający się na rynku spełniał wszystkie wymagania. Ma to s...
Spedytor zabrał bazę klientów. Co dalej?Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.1993.47.211; Dz.U.2022.1233 t.j. z 9 czerwca 2022 r.; dalej „Ustawa”) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne p...
Roszczenie pracodawcy związane z bezzasadnym wypowiedzeniem umowy przez pracownika

 Ustawa Zasadnicza w art. 65 ust. 1 zapewnia każdemu wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. W praktyce zdarza się jednak, że ta wolność wyboru bywa nadużywana kosztem zasady, że umów należy dotrzymywać (łac. pacta sunt servanda). W przypadku zakła...
Płaciłeś za kontakt z infolinią Orange? Zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK możesz żądać zwrotu kosztów – sprawdź w jaki sposób go otrzymać.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) zakwestionował dwie praktyki spółki Orange Polska. Pierwsza polegała na pobieraniu opłat za połączenia z infoliniami obsługowymi Orange i nju mobile, również w sytuacji, gdy konsument miał w ofercie darmowe rozmowy do sieci ...
Wysokie kary umowne w zleceniu przewozowym. Rady dla przewoźników krajowych.

Niejednokrotnie zdarza się, że zleceniodawcy i spedytorzy sprzedający ładunki za pośrednictwem giełd transportowych we wzorach swoich zleceń zastrzegają dla przewoźników bardzo wysokie i dotkliwe kary umowne. O ile samo wpisanie w zleceniu wysokiej kary może mieć na prze...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi artykułami?

Zapraszamy do subskrypcji!
Press Kit

Kancelaria Chałas i Wspólnicy


Witamy w biurze prasowym Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami prasowymi, przygotowanymi przez doświadczonych pracowników naszej Kancelarii!
 
W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji!