Cenowa zmowa producentów ciężarówek nie jest bezkarna