Co jest odpadem, a co nie jest w świetle prawa? Praktyczne aspekty interpretacji ustawy o odpadach i recyklingu