Prawo ukraińskie. Odpowiedzialność dyrektora za długi spółki