Niedopuszczalne pokazy handlowe – kolejna kara wymierzona przez UOKiK