Zarządzanie wizerunkiem marki: Prawne aspekty współpracy z influencerami