Będzie łatwiej uzyskać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnych