Komentarz mec. Marcina Kozłowskiego, adwokata w kancelarii Chałas i Wspólnicy