Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - propozycja zmian