Sąd może nakazać zniszczenie produktów, również oryginalnych. Sprawa Procter & Gamble i Perfumesco.pl.