Nowe obowiązki sprzedawców on-line.Stan implementacji dyrektywy Omnibus.