Wysokie kary umowne w zleceniu przewozowym. Rady dla przewoźników krajowych.