Slogan reklamowy to pieniądz, szczególnie ten wprowadzający w błąd