IP Box: 5% zamiast 19% podatku od dochodów z praw własności intelektualnej. Jak to wykorzystać?