Konsekwencje Maga Foods po wpisaniu spółki na listę sankcyjną - komentarz mec. Anny Zabielskiej