Pracownik, twórca wynalazku, może żądać dodatkowego wynagrodzenia