Przedsiębiorco, uważaj na nowe przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów