Satyra zjawiska a naruszenie dóbr osobistych konkretnej osoby ​