Obowiązek publikacji informacji w rejestrze spółek cywilnych. Spółka cywilna na nowych zasadach?