Spedytor zabrał bazę klientów. Co dalej?Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.