Odpowiedzialność za produkty wadliwe – zmiany w dyrektywie unijnej