Prawo
25 września 2024 r. wejdą w życie przepisy dotyczące ochrony sygnalistów. Regulacje te implementują do polskiego porządku prawnego Dyrektywę (UE) 2019/1937 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2019 r.

18 lipca 2024

Aktualności
Często słyszymy „ten to miał pomysł na biznes”. W startupach właśnie o ten pomysł chodzi. Wszystko od niego się zaczyna i on jest motorem do dalszego działania i przekucia wyobrażenia w realne przedsięwzięcie. Idea startupów stanowi ważny bodziec do tego, aby potencjalny...

15 lipca 2024

Prawo
Odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Jest do ustawowa definicja odpadu, wynikająca z przepisów ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach. Jakie są przesłanki aby uznać, że jak...

11 lipca 2024

Aktualności
Współpraca między influencerami (artystami, celebrytami) a markami stała się w ostatnich latach niezwykle popularna, stając się jednym z kluczowych elementów strategii marketingowych na różnorakich rynkach. W związku z wprowadzeniem i egzekwowaniem obowiązku właściwego o...

10 lipca 2024

Aktualności
Akt o Usługach Cyfrowych, Digital Services Act, DSA - to nazwy unijnego rozporządzenia, które reguluje działalność w dostawców usług w Internecie. Warto je zapamiętać, bo od jakiegoś czasu te nazwy regularnie pojawiają się w przestrzeni Internetu, a po 17 lutego -  dacie...

2 lutego 2024

Aktualności
Ostatnie decyzje Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumenta w sprawie spółki T-Mobile Polska s.a. i ich konsekwencje w kontekście naruszenia przepisów dotyczących promocji "1200 GB za darmo przez rok" stanowią punkt wyjścia do zrozumienia powagi dezinformacji w reklamie. Or...

5 stycznia 2024

Aktualności
Ostatnie zmiany w interfejsie bankomatów firmy Euronet wywołały falę niepokoju wśród użytkowników i zwróciły uwagę na ewentualne praktyki wprowadzające w błąd oraz dodatkowe opłaty związane ze sprawdzaniem salda rachunku. Nowy układ opcji transakcyjnych na ekranie bankom...

2 stycznia 2024

Aktualności
Crowdfunding jest to model alternatywnego finansowania przedsiębiorstw typu start-up oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), opierający się zazwyczaj na niewielkich inwestycjach. Istnieje kilka rodzaju crowdfundingu: crowdfunding donacyjny (np. siepomoga.pl), crowd...

5 grudnia 2023

Aktualności
Unia Europejska pracuje nad projektem dyrektywy przewidującej, że wniosku o ogłoszenie upadłości mikroprzedsiębiorcy nie będzie można oddalić w sytuacji, gdy dłużnika nie będzie stać na koszty postępowania.

20 listopada 2023

Aktualności
Dynamiczne i nieprzewidywalne zmiany rynkowe, wzrost inflacji, czy wpływ pandemii wymuszają na przedsiębiorcach konieczność nieustannego dostosowywania swoich strategii do zmieniających się realiów. W obliczu takich wyzwań, wiele firm zwraca uwagę na konieczność zapewnie...

8 listopada 2023

1
2
3
4
5
6
7